Informacje o produkcie

Bolt Cap Module (BCM)

Złącza śrubowe są często krytycznymi elementami, od których zależy bezpieczeństwo wielu kluczowych konstrukcji. Konsekwencje awarii złącza śrubowego w kołnierzach rurociągów, konstrukcjach dźwignic i mostów, złączach wirników, kruszarkach bębnowych czy w konstrukcjach wieży turbin wiatrowych, powodują znaczne straty finansowe oraz zagrażają życiu ludzi znajdujących się w obrębie tych obiektów.

Powszechnie stosowana metoda naciągu śrub, polega na dokręcaniu nakrętek lub głowy śruby przez przykładanie odpowiedniego momentu skrętnego, oznaczanego jako Mz. Śruby o większych rozmiarach są dokręcane specjalnymi urządzeniami o napędzie hydraulicznym, wyposażonymi w układy automatycznie odcinające moment dokręcenia po uzyskaniu teoretycznego naciągu. W innych zastosowaniach używa się tak zwanej hydraulicznej nakrętki. Te sposoby naciągu śrub mogą być jednak wysoce niedokładne ze względu na znaczne różnice współczynnika tarcia. Problem ten można rozwiązać, stosując bezpośredni pomiar naciągu śruby, zamiast pomiaru momentu dokręcania.

Produkt opracowany przez Transmission Dynamics o nazwie Bolt Cap Module (BCM) pozwala na bezpośredni pomiar naciągu śruby przez zastosowanie miniaturowego układu elektronicznego umieszczonego na głowie śruby. Bolt Cap Module jest wyposażony w miniaturową baterię oraz radiowy układ nadawczy, co pozwala nie tylko na dokładny pomiar naciągu śruby, ale również na stałe monitorowanie tego parametru podczas normalnej pracy urządzenia. Miniaturowa bateria wbudowana w Bolt Cap Module pozwala na ciągłą operację systemu przez ponad 5 lat bez konieczności wymiany ogniwa. Dane są przesyłane do pobliskiego nadajnika-odbiornika zbierającego informacje z wielu śrub, a następnie poprzez sieć GSM/GPRS, do centralnego serwera danych. Dzięki temu dostęp do informacji o stanie naciągu śrub jest dostępny z dowolnej lokalizacji na świecie.

Użytkownicy mają stały dostęp do informacji o aktualnym stanie naciągu śrub poprzez centralny serwer danych. Informacje są prezentowane w formie wykresów liniowych oraz słupkowych, co pozwala na szybkie wykrycie śrub wymagających uwagi. Dodatkowo użytkownicy mogą ustawić alarmowy próg naciągu śruby. Jeżeli wartość naciągu spadnie poniżej ustawionej wartości, system automatycznie wygeneruje raport, który jest wysyłany do wybranych odbiorców e-mailem oraz SMS-em.

Powyższe rozwiązanie, pozwala na prowadzenie dokumentacji i bieżącą kontrolę jakości połączeń śrubowych oraz przesyłanie natychmiastowego i automatycznego powiadomienia klienta w przypadku obniżania napięcia śruby, wykrytego w dowolnej lokalizacji bez konieczności prowadzenia drogich i mało efektywnych wizyt pracowników technicznych w celu ręcznego dokręcania krytycznych śrub używanych w przemyśle.

Leaflet Article

Materiały wideo

Poniżej krótki film, na którym przygotowujemy badany element pod instalację naszego modułu.