Informacje o produkcie

Pomiar wibracji budynku

Firma Transmission Dynamics opracowała wyrafinowany system monitorowania drgań budynku, który może być używany do np. zatrzymywania ciękich maszyn przemysłowych w celu uniknięcia nadmiernych wibracji budynku. Nasz system można również połączyć ze strategicznie rozmieszczonymi czujnikami tensometrycznymi, które pozwalają na wczesne wskazanie wydajności krytycznych elementów przenoszących obciążenia strukturalne, umożliwiając wczesną ocenę bezpośredniego zagrożenia w przypadku przeciążenia spowodowanego silnym wiatrem lub śniegiem.

System monitorowania drgań jest urządzeniem, które może pozyskiwać dane techniczne z akcelerometrów, tensometrów lub czujników obciążenia. Celem systemu jest monitorowanie amplitud sygnału w krytycznych miejscach konstrukcyjnych budynku, spowodowanych przez różne źródła (niezależnie od tego, czy działają systemy testowe o dużej wytrzymałości, wybuchowe, palowe lub rozbiórkowe). Jeżeli wyznaczony (regulowany) próg wibracji lub naprężenia zostanie przekroczony, wywoływany jest alarm, a wewnętrzne przekaźniki umożliwią natychmiastowe wyłączenie maszyny powodującej nadmierne wibracje budynku. W przypadku przeciążonych dachów z powodu intensywnych opadów śniegu, system może zareagować, włączając alarm w celu przyspieszenia ewakuacji budynku.

Porównując wyniki z sekcji analogowej i cyfrowej, znacznie poprawiono niezawodność systemu ze względu na zwiększoną redundancję. Cyfrowa elektronika umożliwia również buforowanie ostatnich 25 sekund śladów w dziedzinie czasu oraz zapisywanie ich na karcie SD (12,5 sekundy przed próbkowaniem i 12,5 sekundy po próbkowaniu), skutkiem uzyskania krytycznych informacji związanych z przyczyną włączenia alarmu.

Duplikacja obwodów analogowych wraz z cyfrowym podsystemem próbkowania i oceny, a także dodanie wewnętrznego rejestrowania danych oraz zapytania alarmowego sprawiają, że system ten jest bardzo wydajny i jednocześnie prosty w użyciu. System może pełnić funkcję zdalnego, globalnego monitorowania, umożliwiające natychmiastowe powiadomienie kluczowych jednostek lub służb za pomocą wiadomości SMS i/lub e-mail.

Materiały wideo

Poniżej krótki film, wyjaśniający zasadę działania rozwiązania, na naszym stanowisku testowym: