Informacje o produkcie

Oczujnikowana śruba, pomiar osiowy oraz zginający

Transmission Dynamics wielokrotnie modernizowało swoje produkty w oparciu o zdobywaną wiedzę oraz potrzeby klientów. Prezentowane śruby są poddawane pomiarom odkształceń, co umożliwia pomiar momentów osiowych i / lub zginających w celu ustalenia: obciążeń statycznych przenoszonych przez śruby, obciążeń dynamicznych oraz utraty obciążenia wstępnego.

Zdjęcie przedstawia śrubę M20 z 8 czujnikami, mierzącymi momenty gięcia oraz 1 mierzący moment osiowy. Czujniki mierzące zgięcia zostały połączone w pełnej konfiguracji mostkowej, umożliwiając pomiar momentu zginającego w płaszczyźnie X i Y, zarówno na łbie, jak i gwincie śruby.