Informacje o produkcie

Laryngoskop mierzący siły w sześciu stopniach swobody

W tym przypadku naszym celem było opracowanie bezprzewodowego, oprzyrządowanego laryngoskopu do pomiaru bezpośrednich obciążeń i momentów obrotowych wokół osi x (poziomej), y (pionowej) oraz z (poprzecznej) badanego obiektu podczas użytkowania. Szyjkę urządzenia poddano obróbce mechanicznej tak, aby uzyskać odpowiednią sztywność i powierzchnię do montażu czujników tensometrycznych. Układ dwudziestu czterech tensometrów został przymocowany do szyjki laryngoskopu. Ograniczenie dostępnej przestrzeni wymagał warstwowego połączenia mierników. Zastosowane połączenie tensometryczne, pracuje w systemie pracy pełnego mostka sprawiając, że cztery czujniki łączą się dla każdego kanału. Urządzenie zostało skalibrowane przez zastosowanie znanych mas (500 g - 3000 g) za pomocą przystawki zaprojektowanej do przyłożenia obciążenia tylko w odpowiedniej płaszczyźnie.

Rękojeść laryngoskopu została specjalnie zmodyfikowana, aby pomieścić całą elektronikę bezprzewodową, a także dużą baterię R14 (Rozmiar C).